ביאור על סדר הספר – הקדמות לחלק ב – הקדמות א ב

מורה נבוכים חלק ב' הקדמות א' וב':

"ההקדמות שצריך אליהם בקיום מציאות האלוה יתעלה, ובמופתים על היותו לא גוף ולא כח בגוף, ושהוא יתעלה שמו אחד – חמש ועשרים הקדמות, כולם בא עליהם המופת, אין ספק בדבר מהם. כבר עשה אריסט"ו ומי שאחריו מן המשאיים מופת על כל אחת מהן, והקדמה אחת נודה להם בה, כי בזה יתבארו מבוקשנו במופת כמו שאבאר; וההקדמה ההיא היא קדמות העולם:

ההקדמה הראשונה, שמציאות בעל שיעור אחד אין תכלית לו – שקר:

השנית, שמציאות בעלי שיעור אין תכלית למספרם – שקר, והוא שיהיו נמצאים יחד:"

עד כאן לשונו.

להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת
פורסם בקטגוריה הקדמות א ב | כתיבת תגובה

חלק א פרק עב. אחדות העולם.

(העתק מעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה 35 הערות על ספר החוקים מאת אפלטון)

אפלטון, ספר החוקים מעמ' 902:

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה חלק א פרק עב | עם התגים | כתיבת תגובה

ביאור על סדר הספר – חלק א פרק ב (חידושי הרוגוצ'ובר)

כוונתי להתחיל מחלק ב', אבל כיוון שכבר זכיתי לדברים ששייכים לחלק א' לא אמנע מלכתבם.

בספר צפנת פענח (מהגאון רבי יוסף רוזין המכונה הרוגוצ'ובר) על דברים נדפס בסוף הספר חידושים של הרוגוצ'ובר על מורה נבוכים. חלקם מלוקטים ממקומות אחרים (מסומנים בכוכבית בסופם) וחלקם נכתבו על גליון המורה נבוכים. כעת התחלתי ללמוד את החידושים האלה ביחד עם הרב אורי מייטליס שליט"א, ואם יתחדשו דברים אכלול אותם כאן.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ביאור על סדר המורה נבוכים, חלק א, חלק א פרק ב, רוגוצ'ובר | כתיבת תגובה

ביאור על סדר הספר – חלק ב פרק א

חלק ב' פרק א':

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה חלק ב פרק א | כתיבת תגובה

הקדמה שנייה לחלק שני – קדמות העולם. חכמה ורצון – ראיה ושמיעה. האם לפני הבריאה היה הבורא 'בכח' וביאור בעניין 'בכח'.

 

הנושא של קדמות העולם או חידושו הוא נושא מרכזי בחלק ב'. כאן ברצוני לכתוב הסתכלות כללית מאוד, כיוון שרבים הפרטים בעניין זה והם יכולים להקשות על ראיית התמונה הכללית.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה 7 הקדמה שנייה לביאור על חלק שני - קדמות העולם. חכמה ורצון - ראיה ושמיעה. 'בכח' וזמן. האם לפני הבריאה היה 'בכח'. | עם התגים , , , | תגובה אחת

הקדמה ראשונה כללית לביאור על חלק שני של מורה נבוכים

המורה נבוכים מתחיל מחלק ב'. לכן כאן הקדים רבינו את יסודות המטאפיזיקה האריסטוטלית.
בשתי ההקדמות הכלליות למורה נגעתי בעניין של התוכן של חלק א'.
יש הכרח להקדים את זה לחלק ב' כדי לראות שלא עוסקים כאן בפילוסופיה טכנית אלא בהסתכלות עמוקה וחיה בעין הלב ובכח היסודי שכשהוא מפותח דיו הוא הנבואה, ובלי זה אם מתחילים מחלק ב' שיש בו עיסוק רק בפילוסופיה נשארים בחלק השכלתני שלה.
אבל מצד שני בניית המהלך עצמו מתחילה מחלק ב'.
להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה 6 הקדמה ראשונה לביאור על חלק שני של מורה נבוכים | תגובה אחת

הקדמה חמישית לביאור על מורה נבוכים – יחס הרמב"ם אל הגוף. השכל הפועל וספירת מלכות. תחיית המתים. קיום מצוות מעשיות. בחירה חופשית.

בהלכות יסודי התורה פרק ב' כתב הרמב"ם:

"ובמה יפרדו הצורות זו מזו והרי אינן גופין לפי שאינן שוין במציאותן אלא כל אחד מהן למטה ממעלתו של חבירו והוא מצוי מכחו זה למעלה מזה והכל נמצאים מכחו של הקדוש ברוך הוא וטובו וזהו שרמז שלמה בחכמתו ואמר כי גבוה מעל גבוה שומר.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה 5 הקדמה חמישית לביאור על מורה נבוכים - יחס הרמב"ם אל הגוף. השכל הפועל וספירת מלכות. תחיית המתים. קיום מצוות מעשיו | עם התגים , , , , | כתיבת תגובה