תוכן

כניסה לבלוג המלא בקישור הזה
כאן יש תוכן לספר "הערות קצרות על הפשט של המורה נבוכים". ההערות הן ספר ארוך ומפורט, הן נקראות " הערות קצרות" כי בדעתי בעתיד לכתוב ביאור על המורה נבוכים, וכאן זה לא הביאור שרציתי לכתוב אלא רק להצביע על חלק מהסוגיות והשאלות שבספר, בקריאה ראשונה, בלי לרדת לעמקו וסודו, כדי לפתוח את הקדמות העניינים למי שמתחיל.
ביאור יותר עמוק (מאוחר לכתיבת ההערות האלה והוא תחילתו של המהלך של הביאור העמוק שעתיד להיכתב),  התחלתי בשיעורים על מורה נבוכים שנמצאים ביוטיוב ואפשר לראות באתר הזה. (גם להצטרף לשיעורים דרך זום)
שם יש גם קישור לאתר עם שיעורים על ספר הזוהר שגם בהם נדונים עניינים רבים במורה נבוכים ששייכים למהלך הביאור העמוק) 

ספר "הרמיזות וההערות" מאת אבן סינא, שיצא בתרגום וביאור ארוך על ידי (אפשר להוריד ללא תשלום כאן), נכתב אחרי ההערות שכאן. שם מובאים דברי המורה נבוכים בכל נושא, כמעט אלף מובאות, והוא ביאור על המורה נבוכים שהוא עמוק ובהיר יותר מההערות האלה, כיוון שנכתב אחריהן, אבל עדיין הוא לא הביאור העמוק שברצוני לכתוב. 

בבלוג הזה מלבד ההערות הקצרות על המורה נבוכים, יש הקדמות וביאורים שנכתבו בזמן מוקדם יותר. הם פחות מדוייקים ועמוקים, הרבה יותר כלליים, אבל ראוי למתחיל להתחיל מהן, כי יש בהם מבואות התחלתיים למושגי היסוד. יש בבלוג גם ביאור חשוב ויסודי על ספר ח' מהפיזיקה של אריסטו, ועל מטאפיזיקה למבדא. (אפשר למצוא בקטגוריות)
כניסה לבלוג המלא בקישור הזה

.

(לצערי התוכן בסדר הפוך, מסיבות טכניות)