אודות

ניר שטרן
.
אתר משלים לאתר הזה בענייני פילוסופיה אריסטוטלית
https://nirsternaristotle.wordpress.com/
.
האתר העיקרי שלי הוא אדם חי
https://nirstern.wordpress.com
.
שם יש קישורים לקבוצת לימוד תלמוד שבה תוכן מה שאני לומד כעת בחברותא. וכן לאתר תלמוד מוסבר ומאמרים על ברכות, בבא קמא, גיטין, בבא מציעא, תשובות הלכתיות. ואתרים נוספים.
.
מייל
nirstern1@gmail.com